Architectuur 'stills'


Enterprise architectuur Belastingdienst Toeslagen
De idEA-repository voor de ICTU

De businessarchitectuur van de FIOD

De provinciale enterprise referentie architectuur PETRA versie 1.0Schetsen van de business architectuur voor de Bulgaarse BelastingdienstProces visualisaties Rijkswaterstaat


Open data architecture
Aanpak informatiearchitectuur


3 Layer model, use cases, events


Procesflows Dienst Landelijk Gebied