vrijdag 6 april 2012

Gephi open source Data visualisatie

Gephi is een opensource platform voor interactieve visualisatie en exploratie van informatie waarin de kenmerken van netwerken en complexe systemen zijn vastgelegd. Als je beschikbare data over processen en informatievoorziening (logfiles, emails, chatverkeer, mutaties, netwerkbelasting, storingen, dataverkeer, etc) hiermee zou visualiseren, zullen patronen en structuren zichtbaar worden. Als je ook beschikt over data die over een langere tijdperiode is verzameld (zgn dynamic data) en je bent in staat de gevonden patronen te duiden, dan moet het mogelijk zijn van deze dataverzameling verschillende scenario's te extrapoleren en zo de impact van inrichtingsbeslissingen zichtbaar maken. De visualisatie is met software zoals Gephi mogelijk en haalbaar, maar beschikken organisaties wel over dergelijke data? Kunnen en willen ze die ook beschikbaar maken? En tenslotte, zijn organisaties in staat betekenis te geven aan de gevisualiseerde patronen? Interesting stuff!